پرتال جامع رشته مدیریت


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 150,000 ریالترجمه مدیریت - استراتژیهایی برای بهینه سازی و ارتقای کارآمدی یک سیستم حمل و نقل به هم وابسته چند کیفیتی درزمان وقوع فجایع

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 10+14 حجم 800 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:همکلاسی
قیمت: 260,000 ریالترجمه مدیریت - روش بهینه سازی کلنی مورچه برای مسئله نبساک باینری در حالت فازی

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 11+27 حجم 755 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:همکلاسی
قیمت: 300,000 ریالترجمه مدیریت- ارزیابی ریسک اعتبار با استفاده از روش تفکیک سلسه مراتبی چند ضابطه ای

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 21+32 حجم 870 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:همکلاسی
قیمت: 200,000 ریالترجمه مدیریت - منطق فازی در تولید

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 13+20 حجم 3370 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:همکلاسی
قیمت: 250,000 ریالپایان نامه مدیریت جهانگردی - بررسی نقشه فرهنگ عامه فولکوریک در توسعه گردشگری ایران

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 90 حجم 200 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:مدیر شاپ
قیمت: 250,000 ریالپایان نامه مدیریت دولتی - نقش سیستم اطلاعات در فر هنگ سازمانی دانشگاه ها

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 80 حجم 140 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:مدیر شاپ
قیمت: 50,000 ریالتحقیق درس مدیریت منابع انسانی - مدیریت دانش

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 20 حجم 340 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:مدیر شاپ
قیمت: 50,000 ریالتحقیق مدیریت - تحقیق درس پروژه - تولید ناب

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 25 حجم 510 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:مدیر شاپ
قیمت: 50,000 ریال
با تخفیف : 40,000 ریال


مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - همسویی راهبردهای کسب و کار با فناوری اطلاعات

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 5+10 حجم 27 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 80,000 ریال
با تخفیف : 56,000 ریال


مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - نوآوری دانش

توضیحات:فرمت WORD تعداد صفحه 7+10 حجم 29 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:فروشگاه مدیریت هفت
لیست محصولات موجود در سایت

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه