پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 180,000 ریال

با تخفیف 126,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار پایان نامه مدیریت روش تحقیق مدیریت

  نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف تحقیق
  • هدف اصلی
  • اهداف فرعی
  • سئوالات پژوهشی
  • فرضیات تحقیق
  • تعریف علمی و مفهومی كارآفرینی سازمانی
  • تعریف عملیاتی كارآفرینی سازمانی
  • تعریف عملیاتی كارآفرین سازمانی
  • قلمرو تحقیق
  • فصل دوم
  • مقدمه
  • پیشینه تحقیق
  • مدل مفهومی تحقیق
  • متدلوژی تحقیق
  • روش های جمع آوری و اندازه گیری اطّلاعات
  • ترتیب سئوالات
  • مصاحبه را می توان به سه دسته تقسیم نمود
  • بررسی اعتبار و روائی پرسشنامه
  • نمونه گیری
  • توصیف متغیر های تحقیق
  • آزمون فرضیه های تحقیق
  • تصمیم گیری
  • عوامل ساختاری
  • تصمیم گیری
  • عوامل محیطی (زمینه ای)
  • تصمیم گیری
  • بررسی نتیجه آزمون تحلیل عاملی
  • تحلیل عاملی شاخه رفتاری مدل تحقیق
  • ماتریس همبستگی شاخه رفتاری
  • استخراج عامل های رفتاری بر اساس مدل تحقیق
  • استخراج عامل های ساختاری بر اساس مدل تحقیق
  • استخراج عامل های محیطی بر اساس مدل تحقیق
  • وضعیت كارآفرینی فارغ التحصیل
  • بررسی موانع كارآفرینی در قالب مدل تحقیق
  • تصمیم گیری
  • بررسی رابطه بین نگرشهای مدیریتی و كارآفرینی سازمانی
  • بررسی ارتباطات سازمانی و كارآفرینی
  • بررسی بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی
  • بررسی رابطه بین عوامل مدیریتی و كارآفرینی سازمانی
  • بررسی رابطه بین تكنولوژی سازمانی و كارآفرینی
  • بررسی رابطه سیستم های مدیریت و كارآفرینی
  • بررسی همبستگی بین عوامل محیطی و كارآفرینی سازمانی
  • بررسی وضعیّت طرح های تحقیقاتی سازمان های مورد بررسی
  • بررسی وضعیت تعداد دوره های آموزشی اجرا شده در سازمان های نمونه آماری
  • بررسی وضعیّت تعداد طرح های تحقیقاتی – مطالعاتی ارائه شده توسط فارغ التحصیلان
  • نتیجه گیری
  • ایجاد فرهنگ سازمانی اثر بخش برای توسعه كار آفرینی
  • پیشنهادات
  • بهبود نگرشهای مدیریتی برای توسعه كار آفرینی
  • ایجاد و توسعه سیستمهای تحقیق و توسعه برای توسعه كار آفرینی
  • بهبود نقش دولت در توسعه كار آفرینی
  • بهبود فرهنگ جامعه برای توسعه كار آفرینی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه و روش تحقیق کارآفرینی - بررسی کارآفرینی دانشجویان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه