پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - نوآوری دانش

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 80,000 ریال

با تخفیف 56,000 ریال

همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت ترجمه مدیریت نوآوری دانش دانش

  نام محصول : مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - نوآوری دانش

  • Title: Knowledge Innovation
  • Abstract
  • Introduction
  • Combine knowledge and innovation management
  • Importance of knowledge
  • Knowledge management skills
  • Knowledge Innovation Evolution
  • Strategic Management Model
  • What knowledge assets
  • What elements of knowledge innovation
  • Understanding the value systems of innovation
  • Set strategy formulation or student group
  • developing a strategic knowledge network
  • Create strategies for human-based knowledge management / knowledge management solutions, not technology-based machines
  • bottom-up deployment process knowledge
  • emphasis on customer success rather than customer satisfaction
  • Knowledge-based measures
  • Products
  • These three challenges are
  • Conclusion
  • عنوان مقاله: نوآوری دانش
  • چکیده
  • مقدمه
  • ترکیب مدیریت دانش و نوآوری
  • اهمیت دانش
  • مهارت مدیریت دانش
  • تکامل نوآوری دانش
  • الگوی مدیریت استراتژیک
  • داراییهای دانش چیست
  • عناصر تشکیل دهنده نوآوری دانش چیست
  • مدیریت استراتژیک نوآوری دانش
  • اصول دانش مدار
  • درک سیستم ارزش نوآوری
  • صورتبندی یا تنظیم استراتژی دانش گروهی
  • توسعه شبکه دانش استراتژیک
  • ایجاد راهکارهای مدیریت دانش مبتنی بر انسان/ فناوری نه راهکارهای مدیریت دانش مبتنی بر ماشین
  • استقرار فرآیند دانش پایین به بالا
  • تاکید بر موفقیت مشتری به جای رضایتمندی مشتری
  • ساختارهای تسهیم دانش
  • اقدامات دانش مدار
  • محصولات
  • فرآیندها
  • افراد
  • نتیجه گیری
  • منابع

  مشخصات فنی محصول : مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - نوآوری دانش
  بررسی تخصصی محصول : مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - نوآوری دانش
  نظرات کاربران در مورد محصول : مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی - نوآوری دانش

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه