پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : تحقیق درس مدیریت منابع انسانی - مدیریت دانش

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: مدیر شاپ
قیمت: 50,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


تحقیق مدیریت منابع انسانی توانمندسازی دانش ضمنی مدیریت دانش مدیریت منابع انسانی

  نام محصول : تحقیق درس مدیریت منابع انسانی - مدیریت دانش

  فهرست مطالب
  چکیده
  مقدمه
  تاریخچه
  تعریف مدیریت دانش از نظر نظریه پردازان
  توانمند سازی مهارت ودانش شغلی
  مدیریت دانش
  شکل های صریح وضمنی دانش
  الف-دانش ضمنی(پنهان)
  ب-دانش صریح (آشکار)
  فرآیند مدیریت دانش
  الف-ایجاد دانش
  ب- اعتبار بخشی
  ج-ارائه دانش
  د-توزیع دانش
  ذ-کاربرد دانش
  آمادگی برای مدیریت دانش
  انتقال دانش ضمنی
  توانمندسازی منابع انسانی
  عوامل مؤثر بر توانمندسازی
  الف-احساس شایستگی
  ب-احساس خودمختاری
  ج-احساس مؤثر بودن
  د-احساس معنی داربودن
  مدیریت دانش درمنابع انسانی
  متدهای پیاده سازی مدیریت دانش برای مدیریت منابع انسانی
  ایجاد فرهنگ سازمانی مدیریت دانش
  انگیزش های غیرمادی
  نتیجه گیری
  منابع

  مشخصات فنی محصول : تحقیق درس مدیریت منابع انسانی - مدیریت دانش
  فرمت word 20 صفحه
  منابع دارد
  بررسی تخصصی محصول : تحقیق درس مدیریت منابع انسانی - مدیریت دانش
  اين تحقيق شامل 20 صفحه مي باشد که مربوط به مديريت دانش وشاخصهاي مربوط به مديريت دانش طبق مدل هاي مختلف مي باشد که مربوط به درس مدريت منابع انساني رشته مديريت دولتي-صنعتي وبازرگاني مي باشد که اهميت پرداختن به مديريت دانش ناشى از اعمال قدرت دانش براى كسب مزيت رقابتى پايدار است که طبق نظريه تئورى پردازان بزرگ اقتصادى و تجارى که دانش را بعنوان مزيت رقابتى نهايى براى سازمانهاى جديد و كليد پيروزى آنها بيان كرده اند پرداخته است.
  نظرات کاربران در مورد محصول : تحقیق درس مدیریت منابع انسانی - مدیریت دانش

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه