پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت جهت اخذ کارشناسی مدیریت بیمه - بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های عمر

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه های مدیریت روش تحقیق مدیریت بیمه مدیریت بیمه پایان نامه مدیریت تبلیغات

  نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت جهت اخذ کارشناسی مدیریت بیمه - بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های عمر

  • مقدمه
  • بیان اصلی تحقیق
  • تبیین موضوع و مسأله
  • اهداف تحقیق
  • فرضیه ها
  • متغیرهای تحقیق
  • نوع,روش وقلمرو تحقیق
  • روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات
  • ضرورت انجام تحقیق
  • تعریف واژه های تحقیق
  • فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
  • گفتار اول:خدمات
  • طبقه بندی انواع خدمات
  • ویژگیهای امور خدماتی
  • گفتار دوم
  • تاریخچه وسوابق مساله تحقیق
  • اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی
  • تقسیم بندی انواع بیمه
  • گفتار سوم
  • تبلیغات و آگهی ها
  • تبلیغات بازرگانی
  • اهداف تبلیغات بازرگانی
  • اصول تبلیغات
  • شرایط اثربخشی تبلیغات
  • اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات
  • مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر
  • مزایای تبلیغات
  • بازاریابی بیمه های زندگی
  • مکعب بازار
  • عوامل تشکیل دهنده بازار
  • بازار آگاه و ناآگاه
  • قابلیت جذب بازار
  • اهداف بازاریابی
  • تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی
  • بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان
  • شیوه های تماس
  • پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی
  • فرم پیشنهادی
  • فصل سوم
  • روش جمع آوری اطلاعات
  • مقدمه
  • بررسی اسناد و مدارک
  • تحولات بیمه های زندگی در سال 1372
  • تحولات بیمه های زندگی در سال 1373
  • تحولات بیمه های زندگی در سال 1374
  • تحولات بیمه های زندگی در سال 1375
  • تحولات بیمه های زندگی در سال 1376
  • روش بررسی میدانی
  • اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه
  • بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها
  • فرضیه 1)
  • فرضیه 2,3,4,5 )
  • فرضیه 6)
  • فصل چهارم
  • روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه
  • بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری
  • استدلال فرضیه 1)
  • استدلال فرضیه 2)
  • استدلال فرضیه 3)
  • استدلال فرضیه 4)
  • استدلال فرضیه 5)
  • استدلال فرضیه 6)
  • خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
  • فصل پنجم
  • خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات
  • گفتار اول
  • خلاصه تحقیق
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات
  • پیوست شماره1)
  • پرسش نامه
  • پیوست شماره2)
  • واژه نامه
  • منابع و ماخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت جهت اخذ کارشناسی مدیریت بیمه - بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های عمر
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت جهت اخذ کارشناسی مدیریت بیمه - بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های عمر
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت جهت اخذ کارشناسی مدیریت بیمه - بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های عمر

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه