پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - مدیریت آموزشی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه های مدیریت مدیریت آموزشی پایان نامه مدیریت آموزشی

  نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - مدیریت آموزشی

  • نوع تحقیق
  • روشهای گردآوری اطلاعات
  • از چه طریق اطلاعاتتان را تجزیه و تحلیل می کنید
  • ضرورت تحقیق و پژوهش
  • سوال اصلی تحقیق
  • مقدمه
  • تعریف مدیریت آموزشی
  • مشهورترین تعاریف مدیریت
  • تعاریف مربوط به مدیریت آموزشی
  • تعریف مدیریت آموزشی
  • ویژگی یک مدیر موفق
  • تعریف روش تحقیق
  • تحقیق بنیادی
  • تحقیق کاربردی
  • منابع و مراجع برای انتخاب موضوع تحقیق
  • استفاده از تجارب
  • استنتاج از نظریه ها
  • استفاده از متون مربوط به موضوع
  • تفکر یا تخیل خلاق
  • تئوری سیستمی مدیریت
  • کنگره
  • اصول مدیریت زمان
  • اصل اول – آگاهی استفاده از زمان
  • اصل دوم – قانون 80 روی 20
  • اصل سوم – حسابداری زمان
  • اصل چهارم – انجام هر کار در زمان خود
  • اصل پنجم – اولویت بندی امور اجرایی
  • اصل ششم – برنامه ریزی استفاده از زمان
  • اصل هفتم – مدیریت اجرای برنامه
  • اصل هشتم – کنترل زمان
  • سازماندهی زمان کار
  • سازماندهی زمان از طریق مشارکتی
  • سازماندهی زمان از طریق اشتغال مشارکتی
  • سازماندهی زمان از طریق کار دوره ای
  • سازماندهی زمان کار بر حسب ساعت کاری انعطاف پذیر
  • سازماندهی زمان کار بر حسب هفته
  • نظریه اقتضا
  • اختیارات
  • ساختار سازمانی
  • روابط رهبر با رهبری شوندگان
  • نظریه مشروط رهبری
  • نظریه مسیر هدف
  • نظریه سه بعدی اثر بخشی
  • سبک رهبری اثر بخشی از دیدگاه فیدلر
  • سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه هرسی و بلنچارد
  • رهبری اثر بخش از دیدگاه هریسون
  • سیستم باز و بسته
  • سیستم بسته
  • سبک رهبری اثربخش از دیدگاه ادیزز
  • سبک رهبری اثربخش در شرایط تغییر و تحول
  • نیاز به راهبردهای اقتضایی
  • سازمانهای کامیاب امروز
  • سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین
  • سازمانهای یادگیرنده
  • ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده
  • مدیریت کیفیت فراگیر
  • مقدمه: علما و مشاهیر TQM کیستند
  • ده فرمان TQM
  • معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
  • معیار اول: حمایت و رهبری مدیریت عالی سازمان
  • معیار دوم: برنامه ریزی استراتژیک
  • معیار سوم: تمرکز بر روی مشتری (مشتری مداری)
  • معیار چهارم: شناسایی و آموزش کارکنان
  • معیار پنجم: توانمندسازی (قدرتمندسازی) کارکنان و کار تیمی
  • معیار ششم: اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کیفیت
  • معیار هفتم: پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری
  • مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش و پرورش
  • مفاهیم اصلی مدیریت کیفیت فراگیر
  • مکف متضمن شش اصل اساسی است
  • مفاهیم قابل کاربرد مکف در آموزش و پرورش
  • تعریف مدیریت کیفیت فراگیر
  • مطالعه موردی
  • چکیده
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اشراف بر واقعیات اساسی سازمان
  • دانش حرفه ای مرتبط با مدیریت
  • حساسیت مداوم به رویدادها
  • مهارت های تحلیلی
  • مهارت ها و توانایی های اجتماعی
  • انعطاف پذیری عاطفی
  • پیش کنشی
  • خلاقیت
  • فراست ذهنی
  • مهارت ها و عادات یادگیری متعادل
  • اهداف پژوهش
  • سوالات ویژه
  • بحث و نتیجه گیری
  • محدودیتهای تحقیق
  • پیشنهادات
  • پرسش های اساسی پژوهش
  • روش پژوهش
  • ابزارهای اندازه گیری
  • اعتبار پرسش نامه
  • روش تحلیل داده ها (روش های آماری)
  • نتایج پژوهش
  • بحث و نتیجه گیری
  • پیشنهادهایی برای مدیران و مسئولان آموزشی
  • در زمینه نوع ارتباط ها
  • در زمینه انسجام و یکپارچگی
  • در زمینه تصمیم گیری
  • در زمینه هویت عضویتی
  • در زمینه تاکید بر هدف
  • در زمینه برنامه ریزی
  • در زمینه سازماندهی و رهبری
  • در زمینه هماهنگی
  • در زمینه روابط انسانی و روحیه
  • در زمینه ارتباط ها
  • در زمینه ابتکار و خلاقیت
  • در زمینه جامعیت در مدیریت
  • در زمینه کنترل و پاداش
  • نقش کلیدی دانش و معرفت در مدیریت آموزشی
  • نقش مدیر در نوآوری های آموزشی
  • فناوری آموزشی در آموزش فناوری
  • بررسی ویژگی های استفاده از سیستم های آموزشی به کمک رایانه در آموزش فناوری
  • مقدمه ای بر علم و فناوری
  • نگاهی به سیستم های آموزش به کمک رایانه
  • کاربرد ضبط ویدئویی در تحقیقات آموزشی
  • تجهیزات
  • تاریخچه به کارگیری
  • کاربرد فعلی
  • قابلیت اتکا و درجه صحت ضبط ویدیویی
  • نگاهی نو به کارکردهای POSDCORB
  • وظایف مدیران آموزشی
  • اصول بودجه
  • اصل سالانه بودن
  • اصل وحدت
  • اصل تعادل
  • اصل جامعیت
  • اصل انعطاف پذیری
  • بودجه برنامه ای
  • تحلیل در مورد (P.SDC.RB) در آموزش و پرورش
  • کاربرد استفاده از سینتکس در برنامه تحصیلی
  • موقعیت یابی الگو هدفها و فرضها
  • حالت خلاقیت و جریان سینکتیکس
  • چه ارتباطی بین مدیریت آموزشی و الگوی کاوشگری در تدریس وجود دارد
  • دو دیدگاه متفاوت در مورد فرایند تولید و آموزش علوم
  • حل مساله به عنوان یک نظریه آموزش و یادگیری پویا
  • نتیجه گیری و پیشنهاد برای مدیران آموزش و پرورش
  • پیشنهاد
  • منابع و مآخذ
  • مقالات، نشریات
  • مقاله انگلیسی راجع به مدیریت کیفیت
  • استقرار دستاورد کیفیت SAQA بر حسب الگوهای QMS برتر
  • بحث مدیریت کیفیت
  • مدیریت کیفیت کل (TQM)
  • تطابق با ویژگی ها (CTS)
  • SAQA، NQF و کیفیت
  • توضیح معیارهای مرکزی
  • معیار 1: بیان سیاست
  • معیار 2: سیستم های مدیریت کیفیت

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - مدیریت آموزشی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - مدیریت آموزشی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - مدیریت آموزشی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه