پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی اثر سبک مدیریت بر انگیزش کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه های مدیریت روش تحقیق مدیریت انگیزش کارکنان رضایت مندی

  نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی اثر سبک مدیریت بر انگیزش کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع

  • چکیده پژوهش
  • نقش تصمیم گیری
  • نقش كار آفرینی
  • نقش تنش زدایی
  • نقش تخصیص دهنده منابع
  • نقش مذاكره كننده
  • پژوهشگر در ادامه سه فرضیه عنوان نمود که عبارتند از
  • فصل اول
  • کلیات تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • بیان اهداف تحقیق
  • ضرورت های انجام تحقیق
  • اهمیت انجام تحقیق
  • بیان پیش فرض های تحقیق
  • تعریف مفاهیم و واژه هـــا
  • سبک مدیریت
  • انگیزش
  • تکریم ارباب رجوع
  • خانواده های مددجو
  • آموزش
  • عدم عقل معاش
  • فصل دوم
  • ادبیات پژوهشی
  • جایگاه مدیریت
  • ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران
  • نقش ارتباطی
  • نقش تشریفاتی
  • نقش رهبری
  • نقش اطلاعاتی
  • نقش رابطه با همردیفان
  • نقش نظاره گر(دیده بان)
  • نقش اشاعه دهنده
  • نقش سخنگو
  • نقش تصمیم گیری
  • نقش كار آفرینی
  • نقش تنش زدایی
  • نقش تخصیص دهنده منابع
  • نقش مذاكره كننده
  • نقش نوآوری
  • نقش ادغام
  • خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران
  • توانایی‌های مدیران
  • تحصیلات
  • تجربیات
  • توان فیزیكی
  • توان ذهنی
  • سن
  • تاریخچه تصمیم گیری
  • تصمیم با كیست
  • مدیریت شاهد مدار
  • تصمیم‌گیری با چشمان باز
  • رقابت بر مبنای تحلیل
  • چیرگی بر دودلی
  • دام‌های پنهان تصمیم‌گیری
  • نگاه از بالا
  • مهارت های مدیر
  • مهارت فنی
  • مهارت انسانی
  • مهارت نظری
  • اجزای موثر در مهارت انسانی
  • درك رفتار گذشته
  • پیش بینی رفتار آینده
  • هدایت، كنترل و تغییر رفتار آینده
  • سبك های عمده مدیری شبكه مدیریت
  • انگیزش
  • نظریه های محتوایی
  • نظریه سلسله مراتب نیازها
  • نظریه انگیزش و بهداشت روانی
  • نظریه دو ساحتی انسان
  • مفهوم و اهمیت كنترل
  • تعاریف كنترل
  • مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)
  • موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر مقدس مشهد
  • مشهد پیش از اسلام
  • مشهد در دوره اسلام
  • مشهد در دوره امویان
  • مشهد در دوره عباسیان
  • حیات اجتماعی امام رضا علیه السلام
  • فصل سوم
  • روش اجرایی تحقیق
  • روش تحقیق
  • جامعه آماری
  • جامعه نمونه آماری
  • ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات
  • روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها
  • فصل چهارم
  • یافته های تحقیق
  • فصل پنجم
  • بحث و نتیجه گیری
  • نتیجه
  • خلاصه
  • هدف
  • ماهیت
  • نیت
  • ارزش
  • وسیله
  • نتایج بدست آمده از پژوهش
  • محدودیت های تحقیق
  • پیشنهادها
  • پیشنهادهای پرسنل
  • پیشنهادهای پژوهشگر
  • پیوست ها
  • فــهرست‌ منــابــع‌

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی اثر سبک مدیریت بر انگیزش کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی اثر سبک مدیریت بر انگیزش کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی اثر سبک مدیریت بر انگیزش کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه