پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه های مدیریت روش تحقیق مدیریت پروپوزال مدیریت رضایت مندی

  نام محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

  • فصل اول: كلیات تحقیق
  • مقدمه
  • بیان مساله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • سوال اساسی تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • فرضیه اصلی
  • فرضیه های فرعی
  • تعاریف عملیاتی
  • فصل دوم:ادبیات و زمینه تحقیق
  • مقدمه
  • مدیریت مشاركتی
  • فرهنگ سازمانی، عوامل تعیین كننده
  • تاریخچه
  • مدیریت مشاركت جو چیست؟
  • چرا مدیریت مشاركت جو؟
  • پیش نیازهای مشارکت
  • سطوح مشارکت
  • ویژگیهای نظام مدیریت مشارکتی
  • نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران
  • پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان
  • مدیریت مشارکتی درایران
  • مؤلفه های مدیریت مشاركتی
  • گرایش به عدم تمركز
  • مدیریت مشارکتی در سازمانها
  • مشارکت
  • فلسفه مشارکت
  • الگوی مشارکت
  • مقتضیات مشارکت
  • سرشت مشارکت کارکنان
  • پیش نیازهای مشارکت
  • محدودیتهای مشارکت
  • مشورت و شورا
  • برخی نتایج عمده نظام مدیریت مشاركتی
  • کوهدشت
  • دبیرستانهای کوهدشت
  • پیشینه تحقیق
  • نتیجه گیری از فصل دوم
  • فصل سوم:روش تحقیق
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
  • ابزار گردآوری
  • ابزار اندازه گیری (تجزیه و تحلیل) اطلاعات
  • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
  • مقدمه
  • بررسی و توصیف سوالهای تحقیق
  • نتیجه گیری كلی از سوالهای تحقیق
  • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
  • مقدمه
  • نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق
  • نتیجه گیری از فرضیه فرعی 1
  • نتیجه گیری از فرضیه فرعی 2
  • نتیجه گیری از فرضیه فرعی 3
  • نتیجه گیری از فرضیه اصلی
  • یافته های چند تحقیق دیگر در مورد موضوع تحقیق
  • پیشنهادهای تحقیق
  • منابع
  • پیوستها
  • پرسشهای تحقیق

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه و روش تحقیق مدیریت - بررسی عوامل موثر در رضایت مندی شغلی معلمان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه