پرتال جامع رشته مدیریت

نام محصول : پایان نامه مدیریت - بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: فروشگاه مدیریت هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته مدیریت پایان نامه مدیریت پایان نامه های مدیریت مدیریت اسلامی

  نام محصول : پایان نامه مدیریت - بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • مدیر مسئول در یك سازمان اسلامی باید
  • معرفی موضوع تحقیق
  • بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام
  • اهمیت تحقیق
  • انگیزه وهدف از تحقیق
  • روش تحقیق
  • موانع و مشكلات تحقیق
  • فصل دوم
  • ضرورت شناخت انسان و رهبری از دیدگاه اسلام
  • طرح بحث
  • ضرورت شناخت انسان از دیدگاه اسلام و قرآن
  • خصوصیات انسان از نظر اسلام
  • جانشینی خدا در زمین
  • امانت‌دار الهی است
  • دارای بالاترین ظرفیتهای علمی و آگاهی است
  • موجودی دو بعدی (مادی، ملكوتی) است
  • دارای وجدان تشخیص خوب و بد است (فطرتی خدا آشنا دارد)
  • انسان دارای كرامت ذاتی است
  • نعمتهای جهان برای او آفریده شده است
  • ضرورت شناخت رهبری و مدیریت برای انسان
  • تحلیلی از رهبری و مدیریت در اسلام
  • فصل سوم
  • ضرورت شناخت سازمان از دیدگاه اسلام
  • سازمان چیست
  • فلسفه‌ وجودی سازمانها
  • مفهوم اسلامی سازمان
  • فصل چهارم
  • سیر تحول مدیریت در تاریخ زندگی انسان
  • نگرشی بر رهبری و مدیریت در جوامع باستانی
  • پیدایش سازمانهای اجتماعی و اداری در یونان قدیم
  • مدیریت عمومی در مصر قدیم
  • امور اداری در چین باستان
  • اداره امور عمومی در روم باستان
  • رهبری سازمانهای عمومی و اداره امور دولتی در ایران باستان
  • نگرشی بر جنبش مدیریت علمی
  • بررسی مكاتبات تئوریهای مدیریت
  • تئوری كلاسیك
  • تئوری مكتب روابط انسانی
  • تئوری تصمیم‌گیری
  • تئوری سیستم
  • مكتب انسان گرایان
  • فصل پنجم
  • بررسی معیارهای شایستگی مدیریت از دیدگاه اسلام
  • طرح بحث
  • معرفی معیارهای شایستگی مدیریت در اسلام
  • تعهد
  • ایمان
  • تقوا
  • اعتقاد به ولایت فقیه
  • عدالت
  • تخصص (دانش و آگاهی)
  • كفایت
  • فصل ششم
  • بررسی شرایط و اوصاف یك مدیر موفق از دیدگاه اسلام
  • طرح بحث
  • اشراف مدیر
  • قدرت مدیر
  • قاطعیت مدیر
  • مدیر مجری قانون
  • كار امروز را به فردا نینداختن
  • ایجاد جو تشویق و تنبیه
  • تشویق
  • تنبیه
  • مشوق و منبه
  • معرفی عوامل موثر در موفقیت مدیران اسلامی
  • اختیار
  • اعتماد به نفس
  • تنظیم وقت و تقسیم كار
  • ایجاد روابط صمیمانه انسانی
  • گذشته نگری
  • آینده‌نگری
  • ابهام زدائی
  • منابع و ماخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه مدیریت - بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه مدیریت - بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه مدیریت - بررسی معیارهای شایستگی مدیریت و ویژگیهای یک مدیر موفق از دیدگاه اسلام

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه